Om Anlegg & Maskin Support AS

- spesialisert på å skreddersy forståelige og gode komplette løsninger.

Anlegg & Maskin Support AS sitter med en unik spisskompetanse innen maskinstyring, som vi ønsker å tilby markedet.
En spennende framtid
 
Anlegg & Maskin Support AS ble i april i år et datterselskap av Anko AS, som leverer oppmålingstjenester.
Ved hjelp av Anko AS har Anlegg & Maskin Support AS tilbud og leveranse av siner tjenester til kunder i hele landet, og ved alle Ankos avdelingskontorer i hhv.
Stavanger, Bergen, Harstad, Oslo og Trondheim.
Anlegg & Maskin Support AS inkluderer også terrengmodeller og modeller for maskinstyring, samt anleggsstikking i sitt kundetilbud.
Vår visjon

Anlegg & Maskin Support AS har en forretningsmodell/strategi med hovedmål på å skape lønnsom, solid og bærekraftige bedrift gjennom vårt konsept.

Vår suksessfaktor ligger i de unike sammensetninger av mennesker som er innblandet i denne forretningsideen, vi har de beste mekanikere og de beste på og utføre salg og administrasjon.

Anlegg & Maskin Support AS sitter med en unik spisskompetanse innen maskinstyring, som vi ønsker å tilby markedet. Vi har som en viktig tanke i vår bedrift, å tilby den beste service og support på markedet.
Salg av komplette løsninger på maskinstyring vil også være en del av konseptet og tilhørende utstyr.

Denne forretningsplanen er bygget opp på grunnlag av at markedet ikke kan tilby disse tjenesteområdene på en slik måte vi kan. Og med disse løsningene kan vi sikre verdier, bedre effektiviteten og arbeidsplasser for bedriften, på en best mulig måte. Verdier som genererer en trygg og bærekraftig bedrift for eiere, medarbeidere og samfunnet. 

Dette skal gjøres ved å implementere gode styringsverktøy, tilpasset bedriften. Levere tilpassede systemer som dekker og dokumenterer bedriftens totale drift. Dette vil gi et godt styringsverktøy for å drive bedriften mest mulig økonomisk. 

Vi ønsker og drive en forretning innen service tjenester, etter marked  og salg av maskinstyring primært til anleggsvirksomhet, dette fordi vi ser et stort potensiale for vekst innen dette området i fremtiden.