Maskinkontrollsystemer

Maskinkontrollsystemer

Anlegg & Maskin Support AS tilbyr maskinstyring fra Leica, både i form av salg, support og service. Med produktene fra Leica er det mulig å skreddersy løsninger til nesten alle behov til stikking og maskiner i anleggsbransjen.

Til maskinene har AMS satset på en komplett maskinportefølje av utstyr fra Leica, kalt Leica MC1.Uansett om det dreier seg om en gravemaskin, en bulldoser, veihøvel, veivals, asfaltlegger, eller kanskje en «spesialmaskin», blir jobben gjort ved hjelp av utstyr som viser hvordan terrenget skal bli. Den viser også hvor maskinen er i forhold til riktig nivå på en skjerm.
Utstyret dokumenterer også nivået den er på.


Fellesnevneren for utstyret som AMS tilbyr sine kunder er at de er enkle å bruke, og gir brukerne mye mer detaljer om prosjektene slik at maskinen blir mer effektiv og eventuelle feil i prosjekter lettere fanges opp. Både enkle og komplekse data gjøres om til realistiske 3D-modeller og bilder som er engasjerende, detaljerte og er visualisert i sann tid.

Ved hjelp av en liten skjerm, nærmest en tv-monitor, får operatøren visuell informasjon om hvor det skal legges til eller fjernes store eller små mengder masse.

 
 
I Anlegg & Maskin Support AS maskinstyringsportefølje inngår Visual Machine tilpasset for flere typer anleggsmaskiner som:

 
• Gravemaskiner  
• Dosere  
• Borerigger  
• Pelemaskiner  
• Høvelmaskiner  
• Valsetog  
• Tråkkemaskiner  


AMS maskinstyringssystem fra Leica gjør det mulig å tilpasse arbeidsflyten på en svært nyttig og tidsbesparende måte.
 
Med Visual Digger oppnår man et raskere og mer presist resultat. Samtidig opplever du færre feil og reduserer dermed kostnader for påfølgende dyrt ekstrarbeid. I større anlegg i dag vil en slik styring være helt nødvendig for at en gravemaskin skal kunne utføre et arbeid. Dette da stikk ikke lengre benyttes i anleggsvirksomheter av en viss størrelse. Dette er en gunstig ordning for Anko og selskapets kunder, fordi man sparer tid og penger med raskere navigering og økt produktivitet.
 
Et innebygd modem tillater å koble seg til fjernsupport og filoverføring av data digitalt fra kontor til gravemaskin og gravemaskin til kart.
Visual Machine serien gjør at man kan sjekke fremdriften på prosjektene fra kontoret.

GRAVEMASKINER

Leica iCON iXE1 - 1D-system

Leica iCON iXE1 PowerDigger Lite er et enkelt og økonomisk kontrollsystem for gravemaskiner. Det er perfekt for bakskovlgravemaskiner og minigravere og den ideelle løsningen for entreprenører som ønsker å komme i gang med maskinkontroll. Kontrollpanel med enkelthelling og fargedisplay som er lett å bruke, og som er utviklet spesifikt for standard gravearbeid.


Les mer om Leica iCON iXE1 her
Leica iCON iXE2 - 2D-system
Leica iCON iXE2 er et brukervennlig og multifunksjonelt 2D-kontrollsystem som er designet for å gjøre gravearbeidet enklere og mer produktivt. Systemet gjør det mulig å lage flere høyder og hellinger i alle retninger uten å stille inn maskinen eller laserhøydereferansen på nytt. Bare tast inn ønsket dybde og helling og begynn å grave.

Les mer om Leica iCON iXE2 her
Leica iCON iXE3 - 3D System
XE3-løsningen for maskinstyring veileder operatøren med referansemodeller og GNSS i 3D. Designinformasjon og angivelse av utgraving/fylling i sanntid vises på kontrollpanelet i førerhuset, slik at man kan grave raskt og i henhold til designspesifikasjonene.

Løsningen sikrer mer oppetid og mer tilfredse operatører, samtidig som sikkerheten og produktiviteten forbedres. Arbeid med en rekke dataformater som er standard i bransjen, inkludert formatene LandXML, DXF, GEO, KOF, L3D, LMD, LIN, MBS og TRM, som gir kunden mulighet til å bruk en rekke ulike applikasjoner og arbeidsmetoder.
Operatøren kan bruke funksjonen for oppretting av modell til å lage enkle og komplekse modeller ute i felten, uten å måtte forlate førerhuset og uten behov for hjelp fra en oppmålingstekniker.

Les mer om XE3-løsningen her

DOSERE

Leica iCON iGD2 - 2D-system
Leica iCON iGD2-system for bulldosere kan gi dramatisk økning av maskinbruk og produktivitet, og kan optimalisere materiale ved alt jordflyttings- og finplaneringsarbeid. Systemet kan brukes med en rekke sensorer, og kombinerer brukervennlighet og fleksibilitet med et intuitivt brukergrensesnitt.

Leica iCON iGD2-planeringsløsning gir automatisk kontroll av både helning og høyde. Ved å legge til en ekstra mast og lasersensor kan du også arbeide uavhengig av helningsretningen.

Les mer om systemet her
Leica iCON iGD3 - 3D System
Leica iCON iGD3-planeringssystem vil revolusjonere hvordan du flytter jord og finplanerer. Med 3D-systemet kan du se designflater i førerhuset. Jobb selvstendig og nøyaktig på hele prosektdesignet med veiledning fra et GNSS-system eller en robotisk totalstasjon. iCON grade iGD3-system for bulldosere kan gi dramatisk økning av maskinbruk og produktivitet, og optimalisere materiale ved alt jordflyttings- og finplaneringsarbeid. Systemet kan brukes med en rekke sensorer, og kombinerer brukervennlighet og fleksibilitet med et intuitivt brukergrensesnitt.

Løsningen leveres med Leica ConX, som sikrer enkel dataoverføring fra kontoret til maskinene, fjernsupport og enkel maskinparkadministrasjon via nettstedet ConX.

les mer om systemet her
Leica iCON grade iGD4SP
Leica iCON iGD4SP planeringsløsning for bulldosere utstyrt med 6-veisskjær (PAT) gir maksimal hastighet, presisjon og fleksibilitet. Utnytt bulldoseren maksimalt og sikre samtidig jevn planering.

Med nøyaktig beregning av skjærvinkel og helning kan du flytte jorden nøyaktig dit du vil, og du blir raskere ferdig og med mindre dobbeltarbeid.

Få enda mer ut av bulldoserens 6-veisskjær med iGD4SP dobbel antenneløsning. Nå kan du også bruke bulldoseren til finplanering og finpussing, i stedet for veihøvelen. Færre maskiner på anlegget betyr lavere transportkostnader og mindre slitasje på andre maskiner, i tillegg til at du sparer tid og holder kostnadene nede. Oppnå raskere resultater med høyere fortjeneste når iGD4SP lar deg kjøre bulldosere på full hastighet med maksimal nøyaktighet.

Les mer om Leica iCON iGD4SP her
Leica SP Technology
Med iCON planeringssystem med SP kan du jobbe dobbelt så raskt som før. Jobbene blir mye fortere ferdig. SP Technology gir bedre hydraulikkontroll, og kan gi dramatisk økning av produktiviteten og maskinutnyttelsen, samt optimalisere materialbruken ved alle jordflyttings- og finplaneringsjobber Dette gir synlige resultater på bunnlinjen.

Les mer om Leica SP Technology her

VEIHØVEL/SKRAPE

Leica iCON grade iGG2 2D-planeringssystem
Leica iCON grade iGG2-system for bulldosere og planeringsmaskiner øker maskinutnyttelsen og produktiviteten dramatisk og optimaliserer materialbruken ved alt jordflyttings- og planeringsarbeid. Systemet kan brukes med en rekke sensorer og kombinerer enkel bruk og enestående fleksibilitet med et kraftig og intuitivt brukergrensesnitt.

Nøkkelen til iCON grade iGG2-system ligger i vårt unike PowerSnap™-konsept – én enkelt dokkingstasjon gir enkel og rask utskifting av paneler avhengig av jobben som skal gjøres. Bare klikk kontrollpanelet på plass og start arbeidet.

Automatisk kontroll av helling og høyde
iCON grade iGG2-systemet gir automatisk kontroll av både helling og høyde. Ved å legge til en ekstra mast og lasersensor kan du også arbeide uavhengig av hellingsretningen.

Les mer om systemet her
Leica iCON grade iGx3 grading systems
Leica iCON grade iGG3 3D-planeringssystem for bulldosere eller planeringsmaskiner kan øke maskinutnyttelsen og produktiviteten betydelig, og optimaliserer materialbruken ved alt jordflyttings- og planeringsarbeid. Systemet kan brukes med en rekke sensorer, og kombinerer brukervennlig og unik fleksibilitet med et kraftig og intuitivt brukergrensesnitt.

Systemet leveres med Leica ConX, som sikrer enkel dataoverføring fra kontoret til maskinene, fjernsupport og enkel maskinparkadministrasjon.

Nøkkelen til iCON grade iGG3-systemet ligger i vårt unike PowerSnap™-konsept – én enkelt dokkingstasjon sikrer rask og enkel utskifting av paneler avhengig av jobben som skal gjøres. Bare klikk kontrollpanelet på plass og start arbeidet.

Les mer om systemet her
Leica iCON iGG4 - 3D System
Utnytt alle mulighetene til veiskrapen med Leica iCON grade iGG4-systemet. Med iCON iGG4 kan operatørene utnytte maskinenes fulle potensial for enda flere bruksområder ved å flytte materialer dit de vil. Nå kan operatører fullføre arbeidet raskere med betydelig mindre nedetid, og de kan utføre flere oppgaver med veiskrapen enn tidligere. 

Med iCON iGG4 kan operatører av veiskrapere utføre mer uten å bruke årevis på opplæring i arbeidstiden. Den brukervennlige løsningen gjør de fleste operatører produktive innen kort tid. Du kan nå utføre oppgaver med veiskrapen som tidligere virket umulige. Kjør “krabbegang” når du graver diker eller planerer skråninger – la iGG4 styre skjæret til veiskrapen automatisk mens du fokuserer på å plassere maskinen i optimal posisjon. Saken er at du sparer penger ved å øke produktiviteten til maskinene du allerede eier ved å legge til en iCON grade iGG4 til veiskrapen.

Les mer om Leica iCON grade iGG4-systemet her

ASFALTSYSTEMER

Leica iCON pave concrete
Leica iCON pave støtter bedriften med 3D-utleggerløsninger til alt fra rullebaner til tunneler, veikant- og rennesteinsarbeid eller nye motorveier. Etter flere tiår med erfaring innen 3D-utleggerløsninger har Leica Geosystems dokumentert ekspertise i hundrevis av installerte og aktive systemer over hele verden, og tallrike godkjente grensesnitt med alle store OEMer. Bli raskere ferdig med utleggerarbeidet og gjør alt riktig på første forsøk med betongleggerløsningen til Leica iCON maskinstyring.

Les mer om systemet her
Leica iCON asfaltlegging
Opplev de unike fordelene med Leica iCON maskinkontrolløsninger for asfaltutleggere. Få asfalten lagt raskere, mer effektivt og riktig på første forsøk. Spar tid og penger ved å unngå behovet for snorlinjer. Leica Geosystems AG tilbyr 3D-maskinkontrolløsninger for tung anleggsvirksomhet på anleggsplassen. iCON pave gjør asfaltleggingen enklere for operatøren og rimeligere for selskapet. Asfaltlegging uten snorlinjer gir et jevnere resultat av høyere kvalitet.

Les mer om Leica iCON asfaltlegging her
Leica iCON pave milling
Bli kjent med de store fordelene med Leica iCON maskinstyringsløsninger for fresemaskiner. Bli raskere ferdig med fresejobbene, og gjør alt rett første gang. Spar tid og kostnader ved å unngå behovet manuell sprøyting og inntasting av verdier.

3D-freseløsningen fra Leica Geosystems sikrer at veioverflaten blir jevnt frest og klargjort for asfaltering, og sparer deg for både tid og kostbar asfaltblanding. iCON pave forenkler asfalteringsarbeidet for både operatøren og entreprenøren til en lavere pris.

Les mer om Leica iCON pave milling her

BORERIGG OG PELERIGG

Leica Basic Paving system
Ideell kontroll og effektivitet for boremaskiner og pelemaskiner
 
Leica iCON iRD3 / iRP3
Leica iCON riggløsning for boring og peling gir maksimal produktivitet innen bore- og peleapplikasjoner. Bore- og pelerigger kan enkelt kontrolleres fra førerhuset via kontrollpanelet med 3D-designplanen. Det er ikke nødvendig å stikke ut posisjoner for hullboring eller spunting.
 
Leica iCON riggløsning tilbyr standardmating eller en karosserimontert konfigurasjon med GNSS-boremaskin og peler med bruk av et utvalg Leica-sensorer for borerigger på overflaten og for peling av ferdig støpte betongpeler, spuntvegger og bakkestabilisering.
 
Leica iCON-riggløsningene iRD3 og iRP3 reduserer kostnadene drastisk ved å eliminere behovet for utstikking. iCON riggløsning gir operatørene punktlister på displayet i førerhuset, og styrer dem raskt og presist til riktig posisjon via GNSS.
 
Leica iCON riggløsning er bygget på den samme maskinvareplattformen som de andre iCONtrol-løsningene fra Leica Geosystems slik at det blir enkelt for operatørene å jobbe med ulike  iCON-maskinstyringssystemer. iCON-riggløsningen bruker den nyeste GNSS-teknologien for å sørge for rask og pålitelig posisjonering.
 
  • Én løsning for alle bore- og pelebehov
  • Øker produktiviteten betraktelig i bore- og peleapplikasjoner
  • Koble sammen hele anlegget med telematikk
  • Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt med helt egendefinerbare 3D-visninger av maskinen og anlegget
  • Raskt og enkelt oppsett av operatørens preferanser
  • Unngå boring i gamle hull og i mislykkede hull
  • Dokumenter arbeidet underveis i prosjektet
  • Eliminer utstikkingsarbeid
  • Dokumenter peleposisjonene
  • Raskere navigering mellom peler