Lasere

Lasere

De første oppgraderbare laserne

Maksimal fleksibilitet og mulighet for rask tilpasning til den aktuelle jobben er avgjørende for prosjektene dine. Med Leica Rugby CLA og CLH kan du oppgradere laserne dine etter behov. Du betaler for den funksjonaliteten du trenger til jobben, uten å betale for tilleggsfunksjoner du ikke bruker. Med profesjonelle tilleggstjenester som reparasjon og kalibrering kan du sikre laserens eksepsjonelle funksjonalitet i mange år. 
Oppgraderingsalternativer
Leica Rugby CLH

Enkelhet på sitt beste
 
Enkelheten til Leica Rugby CLH gir uanstrengt bruk av lasersystemets funksjonalitet. Det sparer tid ved å forenkle prosessene, slik at du blir mye mer produktiv. Den robuste utformingen sikrer stabile og nøyaktige målinger i det daglige arbeidet. Oppgraderingsalternativene gir maksimal ytelse i alle nivelleringsoppgaver.
 
Basisenhet - En brukervennlig horisontallaser med énknapps betjening for nivellering av betong- og fundamentarbeid, høydekontroll og overføring samt landmålingsoppgaver.


 
CLX 200

Med manuell hellingsfunksjon, hellingsinnfanging og hellingslås gir denne oppgraderingen enkelt og effektivt arbeid med hellinger, for eksempel ramper og oppkjørsler.
CLX 300

Denne oppgraderingen legger til +-8 % halvautomatisk planeringsfunksjonalitet i én enkelt akse med mulighet for fininnstilling, og gir solide resultater i bruksområder med helling i én retning.
CLX 400

Denne oppgraderingen legger til +-8% halvautomatisk planeringsfunksjonalitet i en andre akse med mulighet for fininnstilling, og gir solide resultater i bruksområder med helling i to retninger.
Leica Rugby CLA

Riktig valg til alle arbeidsoppgaver på anlegget
 
Med den unike muligheten for tilpasning til alle bruksområder via programvareoppgradering er Leica Rugby CLA den første oppgraderbare laseren for maksimal produktivitet og ytelse på anlegget. Oppgraderingsalternativene gir enestående ytelse i alle nivellerings-, innrettings- og vinklingsoppgaver, og gjør instrumentet til en virkelig allrounder.
 
Basisenhet - En brukervennlig horisontallaser med énknapps betjening for nivellering av betong- og fundamentarbeid, høydekontroll og overføring samt landmålingsoppgaver.
CLX 250

Manuell hellingsfunksjon, hellingsinnfanging og hellingslås gir denne oppgraderingen enkelt og effektivt arbeid med hellinger, for eksempel ramper og oppkjørsler.
CLX 500

Med vertikal rotasjon gjør CLX 500 at Rugby CLA kan brukes til arbeid med salingsbord, interiør og andre innrettingsoppgaver.
CLX 600

Denne oppgraderingen legger til +-15 % helautomatisk planeringsfunksjonalitet i én enkelt akse med mulighet for fininnstilling, og gir svært pålitelige resultater i bruksområder med helling i én retning.
CLX 700

Denne oppgraderingen legger til +-15 % helautomatisk planeringsfunksjonalitet i en andre akse med mulighet for fininnstilling, og gir svært pålitelige resultater i bruksområder med helling i to retninger.
CLX 800

Med 20 o/sek. og betjening av flere lasere via én kombinasjon gir denne oppgraderingen det beste resultatat ved arbeid med maskinstyresystemer