Machine control systems

Machine control systems

Anko AS offers a wide range of engineering services and has an assorted customer portfolio. Our customers range from private individuals, architects and contractors, to state and municipality.

Engineering services is a collective term for the planning and design of major facilities such as road projects, business buildings and development of maps and profiles for construction companies/ master builders who are developing residential areas or basic housing projects.

Our engineers have long experience in construction and industrial technique, and execute assignments with high competence and in accordance with our customers' wishes.

 
In Ankos machine management portfolio, Visual Machine is adapted for several types of construction machinery such as:
 
• Excavators - also called VisualDigger
• Dosers - also called VisualDozer
• Drilling rigs - also called VisualDriller
• Pele machines - also called VisualPiler
• Hoisting machines - also called VisualGrader
• Rollers - also called VisualRoller
• Snow machines - also called VisualAlpine

 
Ankos engine management system from Leica makes it possible to customize the workflow in a very useful and time-saving way.   With Visual Digger, you get a faster and more accurate result. At the same time, you experience fewer errors, thus reducing costs for subsequent expensive extra work. In larger plants today, such a control will be absolutely necessary for a digger to be able to perform a job. This is no longer used in construction companies of a certain size. This is a favorable arrangement for Anko and its customers because saving time and money with faster navigation and increased productivity.   A built-in modem allows connecting to remote support and file transfer of data digitally from office to excavator and map excavator. The Visual Machine series allows you to check the progress of projects from the office.
 

EXCAVATORS

Leica iCON iXE1 - 1D-system

Enkelt gravemaskinkontrollsystem for enkelthellinger
 
Leica PowerDigger Lite

Leica iCON iXE1 PowerDigger Lite er et enkelt og økonomisk kontrollsystem for gravemaskiner. Det er perfekt for bakskovlgravemaskiner og minigravere og den ideelle løsningen for entreprenører som ønsker å komme i gang med maskinkontroll. Kontrollpanel med enkelthelling og fargedisplay som er lett å bruke, og som er utviklet spesifikt for standard gravearbeid.
 
Nøyaktig enkelthelling og dybdekontroll

Den grafiske oversikten på iCON iXE1 viser informasjon om den nøyaktige høyden og hellingen du har tastet inn. Alle knapper og nødvendige funksjoner har en logisk plassering på fronten og er lette å betjene. Med iCON iXE1 har du fleksibilitet til å jobbe ut fra ulike referanser, som f.eks. eksisterende overflate, snorlinje eller laserreferanse.
 
Vær din egen landmåler og reduser kostnader

iCON iXE1-systemet sparer tid og penger fordi jobben blir raskere ferdig. Det eliminerer overgraving og driftsstans for å kontrollere planeringsnivå. Vanskelige oppgaver som blindkutt eller graving under vann blir mye lettere med dette systemet, fordi du hele tiden kan se skuffens posisjon på displayet på kontrollpanelet.
 
Hovedfordeler med iCON iXE1:
 
 • Økt maskinproduktivitet
 • Grafisk visning av kutt/fylling i førerhuset
 • Slutt på overgraving
 • Færre omganger før jobben er ferdigSystemfunksjoner

 Systemfunksjoner:
 
 • 3,5 tommers grafisk fargedisplay
 • Enkel menystruktur - svært lett å bruke
 • Støtte for eksternt display
 • 100 % vanntett (IP68) – det er ikke nødvendig med spesialsensorer eller -kabler for bruk under vann
 • Korriger referanseoverflaten
 • Visuell veiledning og lydveiledning i henhold til referansehøyden
Leica iCON iXE2 - 2D-system
Den mest fleksible løsningen for 2D-gravemaskinkontroll

Leica iCON iXE2 er et brukervennlig og multifunksjonelt 2D-kontrollsystem som er designet for å gjøre gravearbeidet enklere og mer produktivt. Systemet gjør det mulig å lage flere høyder og hellinger i alle retninger uten å stille inn maskinen eller laserhøydereferansen på nytt. Bare tast inn ønsket dybde og helling og begynn å grave.
 
Nøyaktig enkelt-/dobbelhelling og dybdekontrollLeica iCON iXE2

iCON iXE2 viser skuffens faktiske posisjon i forhold til angitt høyde og helling slik at ønsket planering kan nås raskere.
 
Integrert støtte for tiltrotator

iCON iXE2 har integrert støtte for tiltrotator, og gir operatøren tydelig veiledning om faktisk tilt- og rotasjonsposisjon i forhold til det aktuelle prosjektet. iCON iXE2 med støtte for tiltrotator øker produktiviteten og gir maksimal utnyttelse av maskinkontrolløsningen.
 
Fleksibelt og fullt oppgraderbart system

iCON iXE2 er et fullt oppgraderbart system takket være det unike PowerSnap-konseptet som gir mulighet for umiddelbar systeminstallasjon og fullt utskiftbare kontrollbokser. Du kan begynne med enkelthelling og oppgradere til et system med full dobbelthelling ved å legge til en rotasjons- og tiltskuffesensor i systemet. Med et ekstra 3D-kontrollpanel og GNSS-sensorer får du en svært effektiv 3D-veiledningsløsning som gjør det mulig å grave i henhold til 3D-designmodellen på panelet.
 
 
Hovedfordeler med iCON iXE2:

 
 • Automatisk dobbelthelling og nivåkontroll med høy presisjon
 • Visning av kutt/fylling i sanntid på det grafiske displayet
 • Kontroll av planeringen er ikke nødvendig
 • Maksimer maskinutnyttelsen og avkastningen på investeringen ved å få riktig planering på første forsøk
 • Slutt på overgraving – enkel og nøyaktig graving til planlagt planering. Spar kostnader til materialer og drivstoff
 • Bruk iCON excavate iXE2 på flere maskiner i maskinparken. Med PowerSnap kan du raskt og enkelt bytte kontrollpaneler etter behov
 • Enkel vertikal posisjonering av jordbor med den unike PowerDriller-funksjonen
 • Presis forming av kanter, hellinger og konturer med støtte for   tiltrotatortilbehør
 

Systemfunksjoner:
 
 • Enkelt brukergrensesnitt med intuitiv grafikk
 • Funksjonstaster for rask tilgang til viktige funksjoner
 • Skuffens referansepunkt kan velges
 • Høydevarsel - lydvarsel ved valgt høyde, nyttig ved arbeid under luftspenn og broer, samt inne i bygninger.
 • Støtte for tiltrotator
 
PowerSnap

Fleksibilitet og brukervennlighet på et nytt nivå

 
 • Systemet er klart til bruk på kort tid
 • Rask utskifting av kontrollpaneler mellom maskiner gir ekstra fleksibilitet på anlegget
 • Én PowerSnap-holder til alle iCON excavate og iCON grade-paneler
 • Enkel demontering av hovedkomponenter for sikker oppbevaring om natten
 • Kontakt- og kabelfri tilkobling til kontrollpanelet
 • Sikker nedstengningsfunksjon for å beskytte systemet og lagrede data
 • Unik og patentert Snap-on & Snap-off-funksjonalitet
Leica iCON iXE3 - 3D System
Advanced 3D excavator machine control solution
 
Leica iCON excavate iXE3

Providing you maximum performance and efficiency, the Leica iCON excavate iXE3 is a highly advanced 3D excavator system. Even very complex excavating jobs can be handled easily and with high accuracy, thereby saving you a lot of time and cost by eliminating grade checking and reducing rework.
 
Leica iCON excavate iXE3 offers you 2D and 3D machine control in one control panel. You can work with dual grade functions in 2D as well as reference models and GNSS in 3D. Switch view with the touch of a button.
 
The advanced 3D software allows you to create simple terrain models directly in the control panel - a new feature providing great flexibility in the field. With the unique PowerSnap concept, Leica iCON excavate iXE3 simplifies system installation and enables rapid interchange of control panels between machines in your fleet.
 
The system  supports Leica iCON telematics which enables you easy data transfer from office to machines, remote support and fleet management via the iCON telematics website.
 
Advanced 3D guidance

iCON excavate iXE3 uses 3D design (CAD) models and state of the art GNSS technology to guide the operator. Design information and real-time cut/fill indications are displayed in the cab on your control box, allowing you rapid excavation to the reference design. The system eliminates the need for grade checking, increasing both safety and productivity. No need for surveyors to enter the earthworks area.
 
Integrated tilt rotator support

Leica iCON excavate iXE3 provides integrated tilt rotator support, giving the operator clear guidance information about the actual tilt and rotation position relative to his project. iCON excavate with tilt rotator support increases your productivity and lets you maximise the use and benefits of your machine control solution.
 
 • Work directly from CAD models with Leica iCON excavate iXE3
 • Switch between 2D and 3D view with the touch of a button
 • Full guidance with rich 3D graphics – see the job how you need to, see section, profile and 2D/3D view
 • Create simple terrain models directly on the screen
 • Compatible with most makes and models of excavators on the market – even dual boom excavators supported
 • Improve site safety – iCON excavate iXE3 removes the need for grade checkers to enter the earthworks area
 • Eliminate over excavation and costly material overruns
 • Work without boundaries – increases machine productivity by reducing your dependency on site survey teams
 • Creates a greener site – reduced rework and increased productivity all add up to substantial fuel savings, as well as reduced machine hours, as the job gets done quicker!
 • Construct complex geometries, profiles and grades in a fraction of the normal time. Handle "blind" and underwater excavation with ease
 • Operator-friendly, easy-to-understand user interface reduces training time and costs
 • Upgrade easily from 2D to 3D in the same control panel
 • Full payback on your investment can be achieved in one project
 • Full support of iCON telematics services
 • Precise sculpting of edges, slopes and contours by support of tilt rotator attachments
 • PowerSnap technology


You want to use your control panel on several machines in your fleet with an easy, quick install? PowerSnap allows simple and fast exchange of the panel between different machines.
 
The patented Snap-on & Snap-off technology from Leica Geosystems allows machine sensors and control panels to be interchanged for rapid reconfiguration of machine control hardware.  Swapping control panels and sensor technology has never been easier and faster - alter machine capabilities as your project needs change.
 
 • System is up and running in no time
 • Rapid interchange of control panels between machines, giving you extra flexibility on site
 • One Cradle for all iCON excavate and iCON grade panels
 • Easy removal of core components for overnight security
 • Contact and cable free connection to control/display panels
 • Safety shut down feature protects system and data
 • Cradle stores machine specific settings such as hydraulic tuning
 • Unique patented Snap on/Snap off capability
 • System applications

The days of being constrained and relying on batter rails, boards and string lines is coming to an end, with the revolutionary Leica iCON excavate iXE3 system. Typically a site survey will be conducted; turning physical data into terrain models. As the construction process continues, this data is interpreted into rails, boards and other markers. This takes time not to mention expense!
 
Using the Leica iCON excavate iXE3 the operator works directly from the original 3D data produced by site engineers. Operators can then reach target depth and grades with ease. Using the Bluetooth and wireless capabilities of the Leica iCON excavate iXE3 display screen the data can be sent straight back to the site office speeding up excavation and prevents over/under dig. This will positively impact project costs and make you more profitable!
 
 
Trenching

Use the system to provide sub-centimeter depth guidance for any application. Simply enter the desired depth and slope into the in-cab display, or work directly from the original 3D terrain models. All this without the need for grade checkers to enter the excavation area.
 
Blind & Submerged Cuts

Use the system to 'see' underwater – designed specifically for dredging, clearing and operating in water. Just follow the position of the bucket by means of seven bucket position indicators on the full colour, 3D rendered display.
 
Formation Layering

When filling material in pipe trenches or formations, just enter the desired material depth and slope required. The system can store multiple depths and slopes for several layers.
 
Grading

Grading uneven surfaces can be done with speed and ease. Just enter the desired depth and slope into the in-cab display or work directly from GNSS coordinates. Grading has never been so simple.
 
Height Alarm

Safety First - When digging in surroundings where there are objects above the excavator that are potentially dangerous (e.g. power cables), you can set an Alarm Height that warns the operator of boom, stick, and bucket heights.

DOSERS

Leica iCON iGD2 - 2D-system
Intelligent 2D-planeringsløsning for bulldosere
 
Leica iCON iGD2-system for bulldosere kan gi dramatisk økning av maskinutnyttelsen og produktiviteten, og kan optimalisere materialbruken ved alt jordflyttings- og finplaneringsarbeid. Systemet kan brukes med en rekke sensorer, og kombinerer enkel bruk og enestående fleksibilitet med et svært kraftig og intuitivt brukergrensesnitt.
 
Nøkkelen til Leica iCON grade iGD2-system ligger i vårt unike PowerSnap™-konsept – én enkelt dokkingstasjon gir enkel og rask utskifting av paneler avhengig av jobben som skal gjøres. Bare klikk kontrollpanelet på plass og start arbeidet. 
 
 
Automatisk kontroll av helling og høyde

Leica iCON iGD2-systemet gir automatisk kontroll av både helling og høyde. Hvis du legger til en ekstra mast og lasersensor, kan du også jobbe uavhengig av hellingsretningen.
 
Hovedfordeler:
 
 • Økt produktivitet
 • Maksimerer maskinutnyttelsen og avkastningen på investeringen fra første dag ved å få riktig planering på første forsøk
 • Spar tid, oppsett og start arbeidet på bare få minutter. iCON iGD2-systemet husker alle innstillingene dine
 • Økt fleksibilitet
 • Unik Snap-on & Snap-off-funksjon
 • Enkel demontering av hovedkomponenter for sikker oppbevaring om natten
 • Fullt skalerbart fra 2D-system til full 3D-funksjonalitet. Kontrollalternativer for laser, helling, sonisk, GPS og totalstasjon
 • Reduserte kostnader
 • Raskere jobbsykluser gir reduserte driftskostnader
 • Reduser arbeidskostnadene ved å redusere eller eliminere behovet for kontroll av planeringen, og få riktig og ensartet planering raskere
 
Spesielle egenskaper:

 
 • Kontaktfri og forseglet kontroll-/displaypanel – ingen flere kontakter eller kabler
 • Operatøren veiledes av et helt grafisk display
 • Enkel installasjon som vanligvis er gjort på en dag, og som bidrar til minimal nedetid for maskinen
 • Helt vanntett system – konstruert for de mest krevende anleggsmiljøer
 • Den patenterte Snap-on & Snap-off-teknologien fra Leica Geosystems gjør at maskinsensorer og kontrollpaneler kan byttes ut for rask omkonfigurering av maskinkontrollsystemet. Det har vært raskere eller enklere å skifte kontrollpaneler og sensorteknologi – maskinfunksjonaliteten kan endres i tråd med behovene i prosjektet.
 
PowerSnap-teknologi

Ønsker du bruke kontrollpanelet i flere maskiner i maskinparken, og med enkel og rask installasjon? PowerSnap gir enkel og rask utskifting av panelet mellom ulike maskiner.
 
Fordelene:

 
 • Systemet er klart til bruk på kort tid
 • Raskt bytte av kontrollpaneler mellom maskiner gir ekstra fleksibilitet på anlegget
 • Én holder til alle iCON excavate og iCON grade-paneler
 • Enkel demontering av hovedkomponenter for sikker oppbevaring om natten
 • Kontakt- og kabelfri tilkobling til kontroll-/displaypaneler
 • Sikker nedstengningsfunksjon for å beskytte systemet og lagrede data
 • Holderen lagrer maskinspesifikke innstillinger, for eksempel hydraulikkjustering
 • Unik og patentert Snap on/Snap off-funksjon
Leica iCON iGD3 - 3D System
Intelligent 3D grading solution for dozers
  
Leica iCON  iGD3 grading system will revolutionise the way you move dirt and fine-grade. It not only boosts your productivity, it also offers unmatched flexibility. The 3D system brings design surfaces inside the cab. Work independently, and accurately, anywhere on the project design guided by a GNSS system or  a Leica Geosystems robotic total station.Leica iCON grade iGD3 system for dozers can dramatically increase machine utilisation, productivity and optimise material usage on any earthmoving and fine-grading contract. It can be used with a wide range of sensors and combines ease-of-use, unrivalled flexibility with powerful and intuitive user interface. The system integrates Leica iCON telematics which enables you easy data transfer from office to machines, remote support and basic fleet management via the iCON telematics website.
 
The key to the Leica iCON grade iGD3 system lies in our unique PowerSnap™ concept – a single docking station allowing you easy and quick exchange of panels, depending on the job you need to do. Just snap the control panel into place and get to work.
 
 
Key Benefits:
 
 • Increased productivity
 • Maximises your machine utilisation and return-on-investment from day one, by getting right to grade the first time
 • Save time, setup and go in minutes. iCON grade iGD3 system remembers all your settings
 • Increased flexibility
 • Unique Snap-on & Snap-off capability
 • Easy removal of key components for overnight security.
 • Fully scaleable from basic 2D entry system to full 3D capability. Laser, slope, sonic, GPS and total station control options
 • Simple upgrade step to 3D – buy a 3D-ready panel and upgrade later or rent the GPS/Tracker and 3D software only when you need it
 
 • Reduced costs
 • Faster job cycles reduce operating costs
 • Reduce labor costs by reducing or eliminating grade checks
 • More advantage for increasing productivity:
 • Contact-free control panel – no more connectors or cables
 • Automatic side shift control for motor graders with our unique Tri-Sonic or GNSS/TPS sensors. No more overcuts
 • Create a reference surface with up to four slopes
 • Hold slope feature allows precise crown cuts and extending past breaklines when needed
 • Works with many current total stations and GNSS sensors
 • Automatic switch-off of system power when the control panel is removed. Machine specific settings are stored in the docking station
 • iCON telematics services  fully integrated
 
PowerSnap technology

You want to use your control panel on several machines in your fleet with an easy, quick install? PowerSnap allows simple and fast exchange of the panel between different machines.
 
 
The benefits:

 
 • System is up and running in no time
 • Rapid interchange of control panels between machines, giving you extra flexibility on site
 • One Cradle for all iCON excavate and iCON grade panels
 • Easy removal of core components for overnight security
 • Contact and cable free connection to control/display panels
 • Safety shut down feature protects system and data
 • Cradle stores machine specific settings such as hydraulic tuning
 • Unique patented Snap on/Snap off capability
 • Leica iCON iGD4SP - 3D System
 • High efficiency dual GNSS grading solution for dozers with 6 way blades
Leica iCON grade iGD4SP
The Leica iCON iGD4SP grading solution for dozers equipped with 6 way blades (PAT) provides you maximum speed, precision and flexibility. Run your dozer to the extent of its capabilities while constantly maintaining grade.
 
Exact calculation of blade tilt and angle allows you to move dirt from pass to pass precisely where you want and you will finish your jobs quicker with less rework.
 
Get even more out of your dozer's 6 way blade with the iGD4SP dual antenna solution. Now you can also use the dozer for fine grading applications and final trim, similar to how you would use your motorgrader. Fewer machines on-site mean lower transportation costs and also less wear and tear on other machines, saving time and keeping costs down. Realise faster results with more profits when the iGD4SP allows you to run dozers at full speed with maximum accuracy.
 
Run machines in automatic mode and keep precision without needing to rework areas.
Maximise your dozer's performance by angling the blade and control windrows more effectively. No need to repeat passes over the same area to remove dirt build up.
The scalable iCON grade solution lets you expand your dozer's system as your projects grow in scope and size. You only invest in what you need.
iGD4SP delivers unequaled speed and precision, and helps provide maximum productivity with higher profit.
The latest CAN technology lets you expand the functionality of your system by simply adding the required components.
PowerSnap enables use of the same panel for any level of functionality. Purchase licenses only for the configurations you need and only for the functionality you want.
Small diameter masts make operation easier with clear visibility of the blade's working area.
 
iGD4SP Technology

Maximum productivity and performance with Leica SP Technology
 
 • Fine grade with your bulldozer in top gear
 • Highest precision at the fastest speed
 • Faster results without losing accuracy
 • Unmatched productivity that boosts your profitability
 • By using inertial guidance with the most responsive hydraulic control on the market, GNSS performance is significantly enhanced. Machines equipped with SP Technology have reduced need for rework and increased uptime during poor GNSS coverage or temporarily interrupted availabilities of correction signals.
 
PowerSnap

Providing a new level of flexibility and user convenience
 
 • System is up and running in no time
 • Rapid interchange of control panels between machines, giving you extra flexibility on site
 • One PowerSnap cradle for all iCON excavate and iCON grade panels
 • Easy removal of core components for overnight security
 • Contact and cable free connection to control panel
 • Safety shut down feature protects system and data
 • Unique patented Snap on/Snap off capability
 • Leica SP Technology
 • Planering i høy hastighet med total presisjon
Leica SP Technology
SP-teknologi
 
 • Hurtighet og produktivitet
 • Jevnhet og presisjon
 • Enestående ytelse
 • Unik fleksibilitet
 
 
Hovedfordeler med SP Technology
 
 • Finplanering med bulldoseren i tredjegir
 • Opprettholde jevnheten og nøyaktigheten ved høyere hastigheter
 • Fleksibel bruk av SP Technology med GPS eller totalstasjoner
 • Øker maskinens oppetid (du kan f.eks. jobbe under korte avbrudd i GPS-dekningen eller prismesporingen)
 • Høyere sensortilgjengelighet med GNSS/GPS
 • Overlegen produktivitet som øker lønnsomheten
 • Oppnå ønsket planering på kortere tid
 
Planeringsarbeid med høyere hastighet
Med iCON planeringssystem med SP kan du jobbe dobbelt så raskt som før. Jobbene blir mye fortere ferdig. SP Technology gir bedre hydraulikkontroll, og kan gi dramatisk økning av produktiviteten og maskinutnyttelsen, samt optimalisere materialbruken ved alle jordflyttings- og finplaneringsjobber Dette gir synlige resultater på bunnlinjen.
 
Svært nøyaktige og jevne resultater i alle miljøer
Planeringsarbeidet forbedres betraktelig ved bruk av treghetsstyring med svært responsiv hydraulikkontroll. Bulldosere som er utstyrt med SP-teknologi gir ekstremt presise og konsistente planeringsresultater ved hastigheter som tidligere var umulige, og på praktisk talt alle overflater og i alle miljøer.
 
Øk verdien på den eksisterende maskinvaren
iCON planeringssystemer med SP-teknologi gjør det mulig å jobbe på helt nye måter. Bulldosere kan brukes til finplanerings- og overflatearbeid slik at man trenger færre tunge maskiner til mange prosjekter. Fremdriften og produktiviteten ved mer utfordrende anlegg, som dype kutt, arbeid i bymiljøer, skog- eller fjellområder, kan virkelig dra nytte av den økte ytelsen til SP Technology!
 
Hemmeligheten bak SP Technology
Hovedkomponenten er SP14-sensoren som gir treghetsstyring (INS integrert). Sammen med den nye og 5 ganger raskere hydraulikkontrollen (100 Hz sammenlignet med 20 Hz med vanlig GNSS), blir maskinkontrollsystemets ytelse økt betraktelig. Operatørene kan arbeide under midlertidig tap av satellittdekning eller signaler slik at oppetiden maksimeres. Leica iCON planeringssystemer med SP-teknologi tilbyr overlegen maskinkontroll i alle miljøer, og gir jevnere og mer nøyaktig planering i høyere hastigheter.

DRILLING RIGS

Leica iCON grade iGG2 2D-planeringssystem
Intelligent 2D-planeringsløsning
 
Leica iCON grade iGx2 grading system
Leica iCON grade iGG2-system for bulldosere og planeringsmaskiner øker maskinutnyttelsen og produktiviteten dramatisk og optimaliserer materialbruken ved alt jordflyttings- og planeringsarbeid. Systemet kan brukes med en rekke sensorer og kombinerer enkel bruk og enestående fleksibilitet med et kraftig og intuitivt brukergrensesnitt.
 
Nøkkelen til iCON grade iGG2-system ligger i vårt unike PowerSnap™-konsept – én enkelt dokkingstasjon gir enkel og rask utskifting av paneler avhengig av jobben som skal gjøres. Bare klikk kontrollpanelet på plass og start arbeidet.
 
Automatisk kontroll av helling og høyde
iCON grade iGG2-systemet gir automatisk kontroll av både helling og høyde. Ved å legge til en ekstra mast og lasersensor kan du også arbeide uavhengig av hellingsretningen.
 
Økt produktivitet
 
 • Maksimer maskinutnyttelsen og avkastningen på investeringen fra første dag ved å få riktig planering på første forsøk
 • Spar tid, oppsett og start arbeidet på få minutter
 • Det intelligente iCON grade iGG2-systemet husker alle innstillingene dine


Økt fleksibilitet
 
 • Unik Snap-on & Snap-off-funksjon
 • Enkel demontering av hovedkomponenter for sikker oppbevaring om natten
 • Fullt skalerbart fra enkelt 2D-system til full 3D-kapasitet inkludert kontrollalternativer for laser, helling, sonisk, GPS og totalstasjon


Reduserte kostnader
 
 • Raskere jobbsykluser gir reduserte driftskostnader
 • Reduser arbeidskostnadene ved å eliminere kontroll av planeringen
 • Få riktig planering raskere enn før

Spesielle egenskaper
 
 • Kontaktfri og forseglet kontroll-/displaypanel – ingen flere kontakter eller kabler
 • Operatøren veiledes av et helt grafisk display
 • Enkel installasjon som vanligvis er gjort på en dag, og som bidrar til minimal nedetid for maskinen
 • Automatisk sideforskyvningskontroll for regulerbare planeringsskjær med vår unike Tri-Sonic-teknologi
 • Helt vanntett system som er konstruert for de mest krevende anleggsmiljøer
 • PowerSnap™-teknologi
 • Ønsker du bruke kontrollpanelet i flere maskiner i maskinparken med enkel og rask installasjon?
 
PowerSnap™ gir enkel og rask utskifting av panelet mellom ulike maskiner.
 
Vår patenterte Snap-on & Snap-off-teknologi gjør at maskinsensorer og kontrollpaneler kan byttes ut for rask omkonfigurering av maskinkontrollutstyret.  Det har aldri vært raskere eller enklere å skifte kontrollpaneler og sensorteknologi – maskinfunksjonaliteten kan endres i tråd med behovene i prosjektet.
 
Dine fordeler med PowerSnap™-teknologien:
 
 • Systemet er klart til bruk på kort tid
 • Rask utskifting av kontrollpaneler mellom maskiner gir ekstra fleksibilitet på anlegget
 • Én holder til alle iCON excavate og iCON grade-paneler
 • Enkel demontering av hovedkomponenter for sikker oppbevaring om natten
 • Kontakt- og kabelfri tilkobling til kontroll-/displaypaneler
 • Sikker nedstengningsfunksjon for å beskytte systemet og lagrede data
 • Holderen lagrer maskinspesifikke innstillinger, for eksempel hydraulikkjustering
 • Unik og patentert Snap-on & Snap-off-funksjonalitet
 • Leica iCON iGG3 - 3D System
 • Intelligent 3D grading solutions
Leica iCON grade iGx3 grading systems
Leica iCON grade iGG3 3D grading system for dozers or graders can dramatically increase machine use and productivity and optimises material usage on any earthmoving and fine-grading contract. It can be used with a wide range of sensors and combines ease-of-use and unrivalled flexibility with powerful and intuitive user interface.
 
The system integrates Leica ConX, which enables you easy data transfer from office to machines, remote support and basic fleet management.
 
The key to the iCON grade iGG3 system lies in our unique PowerSnap™ concept – a single docking station allowing you easy and quick exchange of panels, depending on the job you need to do. Just snap the control panel into place and get to work.
 
Increased productivity
 
 • Maximise your machine use and return on investment from day one, by getting right to grade the first time
 • Save time, setup and go in minutes
 • iCON grade iGG3 system remembers all your settings
 • Increased flexibility
 •  
 • Unique Snap-on & Snap-off capability
 • Easy removal of key components for overnight security
 • Fully scaleable from basic 2D entry system to full 3D capability. Laser, slope, sonic, GPS and total station control options
 • Simple upgrade step to 3D – buy a 3D-ready panel and upgrade later or rent the GPS/Tracker and 3D software only when you need it
 
Reduced costs
 
 • Faster job cycles reduce operating costs
 • Eliminating grade checked reduced labour costs
 • Get to the grade faster than before
 • More advantages for increased productivity
 
Contact-free control panel – no more connectors or cables
Automatic side shift control for motor graders with our unique Tri-Sonic or GNSS/TPS sensors
Create a reference surface with up to four slopes
Hold slope feature allows precise crown cuts and extending past breaklines when needed
Unique mast-tilt compensation – no more rebenching of the motor grader blade between cut and fine-grading passes
Works with many current total stations and GPS/GNSS sensors
Automatic switch-off system power when the control panel is removed. Machine specific settings are stored in the docking station
Leica Conx services fully integrated
PowerSnap™ technology
Do you want to use your control panel on several machines in your fleet with an easy, quick installation?
 
PowerSnap allows simple and fast exchange of the panel between different machines.
 
Our patented Snap-on & Snap-off technology allows machine sensors and control panels to be interchanged for rapid reconfiguration of machine control hardware.  Swapping control panels and sensor technology has never been easier and faster - alter machine capabilities as your project needs change.
 
Your benefits with PowerSnap™ technology:
 
 • System is up and running in no time
 • Rapid interchange of control panels between machines, giving you extra flexibility on site
 • One cradle for all iCON excavate and iCON grade panels
 • Easy removal of core components for overnight security
 • Contact and cable free connection to control/display panels
 • Safety shut down feature protects system and data
 • Cradle stores machine specific settings such as hydraulic tuning
 • Unique patented Snap-on & Snap-off capability
Leica iCON iGG4 - 3D System
Dual GNSS motor grader solution
  
Exploit all possibilities of your motor grader with the Leica iCON grade iGG4 system. iCON iGG4 lets operators utilise the true potential of their machines for a wider range of applications, by moving materials anyway they want. Operators can now finish jobs faster, with drastically reduced downtime and complete more tasks with their motor grader than ever before.
 
The iCON iGG4 empowers motor grader operators to do more without spending years in on-the-job training. The easy-to-understand solution makes most operators productive in just a short period of time. You can perform tasks with the grader now which previously seemed impossible. Crab walk when creating ditches or grade side slopes – let iGG4 automatically control the blade of the motor grader while you focus on putting the machine in the optimal position. The bottom line is: you save money by getting more production out of the machines you already own by adding an iCON grade iGG4 to your grader.
 
Benefits
 
 • Maximise the potential of your motor grader for a wider range of applications with higher accuracy.
 • Run your machine in automatic mode, while moving with precision in any direction.
 • Increase productivity and efficiency with your grader. The dual antenna configuration enhances accuracy, resulting in less rework.
 • Complex tasks are now easily done. Crab walk your motor grader to properly handle material windrows and precisely grade side slopes or create ditches.
 • The scalable iCON grade solution lets you expand your grader’s system as your projects grow in scope and size. You only invest in what you need.
 • The latest CAN technology lets you expand your system's functionality by simply adding the required components.
 • PowerSnap: same panel use for any functionality level on any machine supported by iCON 3D.
 • Dual GNSS antenna solution
 • Precision and easy operation in any application.
 
The dual antennae configuration for motor graders offers clear advantages over single mast GNSS solutions.
Regardless of how the machine is positioned, the blade position is calculated accurately, allowing you to grade precisely and efficiently. Featuring the latest GNSS technology with the iCON gps 80 receiver, the iCON grade iGG4 system ensures fast and reliable grading in any application.

 

PILING MACHINES

Leica iCON roller
Få komprimeringsjobbene ferdig raskere
 
Leica iCON roller - få valsejobben gjort raskere
Opplev de unike fordelene med Leica iCON maskinkontrollsystemer i valsemaskinen med enkel visualisering av komprimeringsprosessen.
 
Med iCON roller er enkelheten i fokus. Systemet bidrar til å overvåke og dokumentere komprimeringsprosessen, samtidig som komprimeringskvaliteten forbedres og driftskostnadene reduseres.
 
Fordeler

 
 • Enkel ettermontering for alle valsespesifikasjoner
 • GNSS-posisjonering med nøyaktighet ned til 2 cm
 • Fargevisualisering av passeringstelling på skjermen
 • Hastighetsovervåking og advarsel for kontinuerlig komprimeringsfremdrift
 • Unngå over- og underkomprimering og påfølgende kostbart dobbeltarbeid
 • Trådløs dataoverføring for sanntidsovervåking av fremdriften
 • Jobbrapporter for kvalitetskontroll og utbetalinger
 • Leica Geosystems tilbyr løsninger for 3D-maskinkontroll for planering, bulldoserarbeid, gravearbeid og utleggingsarbeid. iCON roller for komprimeringsarbeid gjør dette tilbudet komplett for et bruksområde som er ekstremt viktig for den langsiktige kvaliteten på infrastrukturprosjekter eller andre anlegg. Små kvalitetsavvik kan få kostbare konsekvenser hvis det komprimerte underlaget i hvert lag ikke er egnet for belastningen det utsettes for. iCON roller gjør komprimeringsarbeidet enklere for valseoperatøren og entreprenøren, og reduserer kostnadene gjennom høy komprimeringskvalitet med mindre risiko for deformering eller sprekker.
 
Forarbeid

 
 • Last opp prosjektdata (xml-filer) via Leica ConX
 • Importer lagfiler med passeringstelling og hastighetsmål
 • Tilpass skjermbildet (sett ovenfra eller 3D-visning/forskjøvet visning)
 • Arbeidsfremdrift
 • Automatisk logging av arbeidsprosessen med GPS-koordinater
 
Aktiver vibreringsfunksjonen ved behov
Overvåk passeringstellingen i farger på displayet
Hold maskinen innenfor riktig hastighetsområde og følg hastighetsadvarsler
Jobben er ferdig når hele anlegget er dekket med ønsket antall passeringer
Kvalitetskontroll
 
Overvåk fremdriften i sanntid via iCON telematics
Hvis det er flere valser på anlegget, kombinerer iCON telematics jobbinformasjonen i én omfattende jobbrapport
Genere jobbrapporter for kvalitetskontroll eller utbetaling
Leica PaveSmart 3D-system
Din komplette løsning for 3D-utlegging og fresing
 
Leica PaveSmart 3D-utleggingssystem
Leica Geosystems’ banebrytende kontrollsystemer for 3D-utlegging ble en suksess da de ble lansert for over ti år siden, og de blir fortsatt kontinuerlig videreutviklet takket være vårt samarbeid med brukere over hele verden. Leica PaveSmart 3D sparer tid og penger, øker sikkerheten på anlegget og optimaliserer logistikken i utleggingsarbeidet.
 
Leica Geosystems totalstasjoner eller GNSS-sensorer erstatter snorlinjer og gir presis sporing av maskinens posisjon og høyde. PaveSmart 3D beregner planering og posisjon, og sammenligner verdiene med designmodellen. Korrigering av styring og høyde sendes deretter til maskinkontrolleren som regulerer hydraulikken for presise utleggings- eller freseresultater.
 
Leica Geosystems har enestående erfaring innen 3D-utlegging og fresing - hundrevis av profilerte infrastrukturprosjekter har blitt realisert over hele verden med PaveSmart 3D siden introduksjonen i 1999. Flyplasser, motorveier, tunneler, betongbarrierer, veikanter, rennesteiner og skinneunderlag kan bygges raskt med høyere kvalitet og presisjon, og til lavere kostnad, takket være vår teknologi for 3D-maskinkontroll.
 
Fordeler med PaveSmart 3D:
 
 • Betydelig kostnads- og tidsbesparing – ingen installasjon eller vedlikehold av snorlinjer, huber eller staker
 • Optimaliserer utnyttelsen av betong og asfalt ved å konstruere presise 3D-overflater i samsvar med designet
 • Utlegging og fresing kan utføres overalt, uten at man trenger å vente eller være avhengig av utsetting av snorlinjer
 • Forenklet logistikk på anlegget - få lastebilene inn og ut raskere
 • Sparer verdifull plass ved arbeid i ett kjørefelt med trafikk i feltet ved siden av
 • Arbeid i dårlig lys og om natten blir enklere og sikrere
 • Gir operatøren kontroll over arbeidet
 • Høy presisjon: opptil ± 3mm i høyden, ± 10 mm  i posisjon (avhengig av maskinen)
 • Gir svært jevne overflater
 • Bedre arbeidssikkerhet – rygging med lastebiler kan elimineres, og prosjekter på smale veier blir mye enklere og sikrere å jobbe med
 • 3D-data kan importeres fra praktisk talt alle CAD-systemer
 • Fungerer i avgrensede områder der det er vanskelig å installere snorlinjer, for eksempel i bygater og tunneler
 • Støtter kontrollere fra ulike maskinprodusenter
 • Kompatibel med et bredt utvalg av GNSS-basestasjoner
 • Bredt bruksområde og støtte for mange ulike maskiner


PaveSmart 3D fungerer med maskiner fra følgende ledende produsenter av utleggingsmaskiner:
 
 • Gomaco
 • Wirtgen
 • PowerCurbers
 • Guntert & Zimmerman
 • Dynapac
 • Voegele

Maskintypene som støttes inkluderer mainline slipform-utleggere, asfalteringsmaskiner, veikant- og rennesteinsmaskiner, barriereleggere og forskjøvne utleggere, plasseringsmaskiner/spredere, trimmere, kanalutleggere, fresemaskiner og slipform-utleggere for spesielle bruksområder.
 
Leica Basic Paving system
Kontrollsystem for asfaltutleggere med ultralyd, laser og helling
 
Utlegging av sement og asfalt går raskt, enkelt og blir presist utført med Leica Basic Paving System. Spar materialer og kostnader ved å få optimal planering første gang, uten å begrense mulighetene til å utvide systemet til snorløs teknologi hvis behovet oppstår i fremtidige prosjekter.
 
Basic Paving System er fleksibelt og fullt oppgraderbart - fra basissystemet med høyde- eller hellingssensorer opp til 3D-utlegging med høy presisjon uten snorlinjer med Leica PaveSmart 3D.
 
Enten du ønsker utlegging eller fresing med ultralyd for å skanne snorlinjer, eller kontrollerer fresedybden med sideplatesensorer eller bakkesensorer, har du mange enkle og fleksible alternativer. Sensorer kan enkelt ettermonteres eller skiftes når som helst.
 
Hovedfordeler med Basic Paving System:
 
 • Fungerer som frittstående system
 • Komplett system med tverrgående helling
 • Enkel og kontaktfri kopiering av referansehøyder med Sonic Ski
 • Modulsystem - du kan mikse og matche med én eller flere sensortyper, også med 3D-systemer for sammenføyning med eksisterende overflater
 • Kan utvides for PaveSmart 3D-løsning uten snorlinjer
 • Avhengig av prosjektbehovet kan systemet uten snorlinjer bruke GNSS (GPS, Glonass) eller robotiske totalstasjoner til å posisjonere og kontrollere maskinen
 • Fleksible og robuste maskinvarekomponenter
 • Lett å betjene - bare fire taster og rask opplæring
 • Leica Geosystems kan tilby riktig sensor til alle oppgaver. Vår unike "Plug & Pave"-teknologi gjør det lettere enn noen gang å spare tid, penger og anstrengelser ved utleggingsjobber.

HOISTING MACHINES

Leica Basic Paving system
Ideell kontroll og effektivitet for boremaskiner og pelemaskiner
 
Leica iCON iRD3 / iRP3
Leica iCON riggløsning for boring og peling gir maksimal produktivitet innen bore- og peleapplikasjoner. Bore- og pelerigger kan enkelt kontrolleres fra førerhuset via kontrollpanelet med 3D-designplanen. Det er ikke nødvendig å stikke ut posisjoner for hullboring eller spunting.
 
Leica iCON riggløsning tilbyr standardmating eller en karosserimontert konfigurasjon med GNSS-boremaskin og peler med bruk av et utvalg Leica-sensorer for borerigger på overflaten og for peling av ferdig støpte betongpeler, spuntvegger og bakkestabilisering.
 
Leica iCON-riggløsningene iRD3 og iRP3 reduserer kostnadene drastisk ved å eliminere behovet for utstikking. iCON riggløsning gir operatørene punktlister på displayet i førerhuset, og styrer dem raskt og presist til riktig posisjon via GNSS.
 
Leica iCON riggløsning er bygget på den samme maskinvareplattformen som de andre iCONtrol-løsningene fra Leica Geosystems slik at det blir enkelt for operatørene å jobbe med ulike  iCON-maskinstyringssystemer. iCON-riggløsningen bruker den nyeste GNSS-teknologien for å sørge for rask og pålitelig posisjonering.
 
 • Én løsning for alle bore- og pelebehov
 • Øker produktiviteten betraktelig i bore- og peleapplikasjoner
 • Koble sammen hele anlegget med telematikk
 • Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt med helt egendefinerbare 3D-visninger av maskinen og anlegget
 • Raskt og enkelt oppsett av operatørens preferanser
 • Unngå boring i gamle hull og i mislykkede hull
 • Dokumenter arbeidet underveis i prosjektet
 • Eliminer utstikkingsarbeid
 • Dokumenter peleposisjonene
 • Raskere navigering mellom peler